Updates van het CLT Center

Aankondiging Wereld CLT Dag 2022, te houden op 28 en 29 oktober -- hier zijn alle details!

Net vrijgegeven door Terra Nostra Press:  Community Matters: gesprekken met reflectieve beoefenaars over de waarde en verscheidenheid van bewonersbetrokkenheid bij CLT's.  Download de introductie gratis!

CLT's in het nieuws

Kom op de CLT Center Mailinglijst!

CLT Center-logo

Het Centrum biedt de volgende diensten: (a) het verzamelen en beheren van historisch materiaal dat de oorsprong en evolutie van de wereldwijde CLT-beweging documenteert; (b) het uitvoeren, catalogiseren en verspreiden van academisch en niet-wetenschappelijk onderzoek; (c) het produceren van casestudy's, gidsen, gidsen en ander educatief materiaal; en (d) het verstrekken van opleiding, doorverwijzing en technische bijstand aan organisatoren en praktijkmensen die werken met CLT's en soortgelijke strategieën voor de rechtvaardige en duurzame ontwikkeling van plaatsgebonden gemeenschappen.

Het Centrum publiceert boeken en monografieën onder zijn handelsmerk imprint: Terra Nostra Pers.