Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Missie

Logo van het Internationaal Centrum voor CLT's
TNP-logo horizontaal

Het International Centre for Community Land Trusts (voorheen Centre for CLT Innovation) is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in 2018 om gemeenschapslandtrusts en soortgelijke strategieën voor door de gemeenschap geleide ontwikkeling op grond in gemeenschapseigendom te bevorderen en te ondersteunen in landen over de hele wereld. de wereld. Het Centrum levert de volgende diensten: (a) het verzamelen en beheren van historisch materiaal dat de oorsprong en evolutie van de wereldwijde CLT-beweging documenteert; (b) het uitvoeren, catalogiseren en verspreiden van academisch en niet-academisch onderzoek; (c) het produceren van casestudies, gidsen, gidsen en ander educatief materiaal; en (d) het bieden van training, doorverwijzing en technische assistentie aan organisatoren en praktijkmensen die werken met CLT's en soortgelijke strategieën voor de rechtvaardige en duurzame ontwikkeling van plaatsgebonden gemeenschappen. Het Centrum publiceert boeken en monografieën onder zijn handelsmerk: Terra Nostra Pers.

Visie

Onze visie is die van een bloeiende, groeiende internationale beweging van community land trusts en aanverwante vormen van door de gemeenschap geleide ontwikkeling op grond die eigendom is van de gemeenschap.

Missie

Onze missie is om de groei van deze beweging te voeden, in samenwerking met nationale netwerken, regionale coalities, lokale organisaties, gemeenschapsactivisten en overheidsfunctionarissen over de hele wereld die zich bezighouden met het plannen, ondersteunen, organiseren of exploiteren van gemeenschapslandtrusts.

Strategie

Het is onze bedoeling om zes onderling samenhangende strategische rollen te spelen bij het bevorderen van onze visie en missie: verbinding; teelt; opleiding; inclusie; behoud; en innovatie.

(1) AANSLUITING: Versterking van de grensoverschrijdende solidariteit

Een bloeiende CLT-beweging is gebaseerd op bekendheid, eenheid en wederkerigheid onder haar leden. Het centrum zal CLT-activisten van over de hele wereld een verscheidenheid aan toegankelijke, betaalbare mogelijkheden bieden om met elkaar in contact te komen, van elkaar te leren en duurzame relaties van wederzijdse hulp op te bouwen.

(2) TEELT: Ondersteuning van CLT-vorming

Een bloeiende CLT-beweging zet zich in voor expansie, vooral op plaatsen waar de verplaatsing van mensen met een laag inkomen en mensen met een middeninkomen als een altijd aanwezig gevaar opdoemt als gevolg van onzekerheid over grondbezit en de financialisering van land en huisvesting. Het centrum zal samenwerken met lokale, nationale en internationale partners om CLT-vorming te ondersteunen en om CLT-capaciteit op te bouwen als een niet-speculatief, permanent betaalbaar bolwerk tegen verplaatsing. Een bijzondere prioriteit zal zijn het bevorderen van de verspreiding van CLT's in informele nederzettingen, in steden en op het platteland, waar wettelijke bescherming ontbreekt voor onregelmatig, collectief, gemeenschappelijk of gebruikelijk grondbezit.

(3) ONDERWIJS: Essentiële informatie delen

Een bloeiende CLT-beweging wordt geïnspireerd en geleid door de gedurfde experimenten, succesvolle projecten en best practices van organisaties en individuen die het harde werk doen om transformatieve vormen van ambtstermijn in hun eigen gemeenschap tot stand te brengen. Het centrum zal essentiële informatie verzamelen over de organisatie en werking van CLT's onder verschillende omstandigheden, in verschillende landen. Het zal die informatie breed beschikbaar maken voor zijn partners en het grote publiek via zijn website, zijn steeds groter wordende groep experts en een groeiende catalogus van betaalbaar geprijsde boeken, monografieën en gidsen die in meerdere talen worden gepubliceerd door Terra Nostra Press.

(4) INCLUSIEF: Diversificatie van de CLT-gemeenschap

Een bloeiende CLT-beweging is inclusief en representatief voor de mensen die ze dient. Het Centrum zal pleiten voor raciale en etnische diversiteit in het leiderschap van de beweging, lokaal en wereldwijd, het Centrum zal taalrechtvaardigheid bevorderen door de vertaling van CLT-materiaal in meerdere talen, en het Centrum zal een grotere deelname van CLT-bewoners en jongeren aanmoedigen in gesprekken over de toekomst van de beweging.

(5) BEHOUD: De wortels van de CLT levend houden

Een bloeiende CLT-beweging is geworteld in waarden, strijd en precedenten die aanleiding gaven tot de moderne CLT. Het centrum zal een online archief bijhouden van historisch materiaal dat de oorsprong en evolutie van het gemeenschapslandvertrouwen documenteert, als zowel een model als een beweging. Het zal doorgaan met het verzamelen van de oorsprongsverhalen van individuele CLT's over de hele wereld. Het zal al deze materialen gemakkelijk toegankelijk en vrij beschikbaar maken.

(6) INNOVATIE: De randen van de CLT warm houden

Een bloeiende CLT-beweging is een voortdurend evoluerend werk in uitvoering, omdat beoefenaars creatief de grenzen verleggen van hoe CLT's worden gestructureerd, beheerd, toegepast en gecombineerd met andere vormen van ambtstermijn. Het Centrum zal dit dynamische proces ondersteunen door openhartige discussies en serieuze debatten aan te moedigen over manieren om onze praktijk te verbeteren, door innovaties te onderzoeken die de productiviteit, duurzaamheid en aansprakelijkheid van CLT's kunnen verbeteren, door samenwerking tussen onderzoekers en praktijkmensen te vergemakkelijken en door te helpen om innovaties te evalueren en onder de aandacht te brengen die een bredere toepassing waard zijn.