Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Fideicomiso van de Tierra del Caño Martín Peña

INTRODUCTIE:  El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña (Fideicomiso del Caño) en een fideicomiso comunitario de tierras diseñado, creado y administrado door residentes de och barrios aledaños al Caño Martín Peña: un canal de agua sumamente de contaminado de que que discurre door het centro de San Juan, de hoofdstad van Puerto Rico. Het creëren van een regelmatig terugkerende titel van de titel en het uitvoeren van de gentrificación en desplazamiento involuntario, que ocurrirían a raíz del plan para los trabajos de dragado y limpieza del caño. De creatie van de Fideicomiso del Caño en de restauración ecológica van het kanaal son elementos principales de la amplia agenda de trabajo participativo del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Er wordt gestart met een reünie van ingezetenen van de gemeenschap en andere aliassen van de openbare sector en van de uitvoering van een plan van integrale planning van het planificación el fin de revitalizar en een marge van zijn stadstransformatie espacio más habitable, justo,participativo y con sus residentes como protagonistas de su historia. Para conocer más puedes visitar su van de o sus redes sociales nl Facebook, en Instagram en in Twitter

INVOERING: De Caño Martín Peña Land Trust (Caño Trust) is een gemeenschappelijke landtrust die is ontworpen, opgericht en beheerd door de bewoners van acht buurten rond de Caño Martín Peña: een sterk vervuilde getijdenrivier die door het centrum van San Juan loopt, de hoofdstad van Puerto Rico. De Caño CLT is in het leven geroepen met het doel het grondbezit te regulariseren en gentrificatie en onvrijwillige verplaatsing te voorkomen, die zouden optreden als gevolg van het plan voor het uitbaggeren en saneren van de vaargeul. De oprichting van de Caño CLT en het ecologische herstel van het kanaal zijn de belangrijkste elementen van de uitgebreide participatieve werkagenda van het Caño Martín Peña ENLACE-project. Dit initiatief heeft buurtbewoners en bondgenoten uit de publieke en private sector samengebracht om een ​​alomvattend ontwikkelingsplan uit te voeren dat is ontworpen door middel van een participatief planningsproces om een ​​historisch gemarginaliseerd gebied nieuw leven in te blazen en dit stedelijk gebied om te vormen tot een meer bewoonbare, rechtvaardige en participatieve ruimte voor iedereen van zijn bewoners. Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan hun van de, of bekijk ze op sociale media:  Facebook, Instagramof Twitter.

Boekhoofdstukken / tijdschriftartikelen / academische papers

Nieuwsartikelen

Documenten

Video's

websites