Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Een Land Trust voor commerciële stadsboerderijen?

Het in vertrouwen houden van landbouwgrond vormt een potentiële aanvulling op winstgevende, ondernemende stadslandbouwmodellen. Vooral ambtenaren van de Stichting zijn geïnteresseerd in het potentieel voor de stadslandbouwsector om verder te gaan dan non-profit bedrijfsmodellen die afhankelijk zijn van subsidies. In 2015 hebben een paar Chicago-stichtingen een gezamenlijk programma opgezet met de naam "Food:Land:Opportunity", dat een door NeighborSpace geleide inspanning financiert om een ​​model voor grondbezit te ontwikkelen dat commerciële telers met winstoogmerk in de South Side-wijk van Englewood kan ondersteunen. (Voedsel:Land:Kans 2015)

Deze potentiële nieuwe rol voor NeighborSpace, of voor een nieuwe grondbezittende entiteit, speelt in op een probleem dat zich waarschijnlijk zal voordoen dankzij de groei van programma's die gericht zijn op het opleiden van nieuwe commerciële stadsboeren. In 2013 kondigde burgemeester Rahm Emanuel het Farmers for Chicago-programma aan, dat de stad verplichtte om land te helpen vinden voor boerenstagiairs van organisaties zoals Growing Home. De Chicago Botanic Garden en Growing Power hebben sindsdien 'incubatorfarms' ontwikkeld waar beginnende stadsboeren hun kweekvaardigheden kunnen verfijnen, hun bedrijfsmodellen kunnen testen en apparatuur en distributiefaciliteiten kunnen delen. (Chicago Botanic Garden 2013; Growing Power 2013) Maar wanneer de incubatieperiode voor deze nieuwe boeren eindigt, blijft de vraag waar ze naartoe kunnen gaan om hun landbouwbedrijf te vestigen. Kunnen ze zich in de stad grond tegen marktprijzen veroorloven, of zullen ze naar het platteland moeten verhuizen om land te vinden?

Het planningsproces dat wordt gefinancierd door Food:Land:Opportunity is bedoeld om een ​​manier te vinden waarop stadsboeren met winstoogmerk land in Englewood kunnen betalen. Eind 2015 moest er nog veel geregeld worden. Als land betaalbaar zou kunnen worden gemaakt door het in vertrouwen te houden en te leasen aan boeren, zou NeighborSpace dat dan kunnen doen, zonder haar missie te herzien? Een optie die de deelnemers aan het proces hebben besproken, is de mogelijkheid om een ​​telerscoöperatie zonder winstoogmerk op te richten die land zou pachten van NeighborSpace of een andere landtrust. De leden van de coöperatie zouden dan op hun beurt de ondernemingsvorm van hun keuze kunnen opnemen, hetzij als non-profitorganisatie of als een soort van winstoogmerk. Deze discussies, die op het moment dat we dit schrijven nog aan de gang zijn, hebben ook betrekking op de vraag of het is misschien beter dat land wordt beheerd door een gemeenschapsgrondfonds in Englewood, met leiderschap dat meer geworteld is in en representatief is voor de meerderheid van de Afro-Amerikaanse bevolking van deze en andere buurten in South Side. Het is echter de vraag of stadsfunctionarissen bereid zouden zijn om land over te dragen aan een nieuwe grondbezit-entiteit, nadat ze al een doorlopende relatie met NeighborSpace hadden opgebouwd.