Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Wie is eigenaar van de grond?

Voor de centrale serverimplementaties in Atlanta en New Orleans waren het de satellietentiteiten die bedoeld waren als grondbezitters. In een context van stadslandbouw zal het echter logischer zijn dat de centrale serverentiteit de grondbezittende entiteit is. Dit is de aanpak die NeighborSpace (hieronder beschreven) tot groot succes heeft toegepast. Het profiteert van schaalvoordelen, vastgoedexpertise die beschikbaar is voor de centrale server, en biedt dat ene aanspreekpunt voor openbare instanties die de grond leveren.

Satellietentiteiten kunnen echter heel goed de wens hebben om op een bepaald moment in de toekomst het land zelf te bezitten, om de lokale controle over wat er in hun buurt gebeurt beter te verzekeren. Een "hybride" benadering zou kunnen zijn dat de grond eerst eigendom wordt van de centrale serverentiteit, waarbij lokale satellietentiteiten een optie hebben om de grond op een later tijdstip te kopen zodra de satellietentiteit de capaciteit heeft gekregen om het land zelf te beheren. Bovendien zou in de oorspronkelijke overeenkomst een clausule kunnen worden opgenomen om te bepalen dat, in het geval dat een lokale entiteit faalt, de grond dan terugkeert naar de centrale server.