Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Gemeenschapsgerichte landbouw

Buiten de steden kunnen boeren hun land bewerken zonder al te veel zorgen over hun buren. Maar in stedelijke omgevingen zijn buren veel dichterbij - stadsboeren zullen waarschijnlijk grote druk voelen om goede leden van de gemeenschap te zijn. Door de gemeenschappen waarin ze boeren actief te betrekken, kunnen stedelijke telers hun kansen op succes helpen vergroten. Betrokkenheid kan helpen een lokale markt voor hun producten op te bouwen en de perceptie tegen te gaan dat telers eenvoudig goedkope grond willen exploiteren, zonder oprechte toewijding aan voordelen voor de gemeenschap. Betrokkenheid kan ook leiden tot het besef dat stadslandbouw misschien niet het beste gebruik van land is in bepaalde ruimtes - of dat nu is omdat leden van de gemeenschap de voorkeur geven aan een ander gebruik, of omdat ze zo wanhopig op zoek zijn naar enig gebruik dat ze bereid zijn een project te steunen dat waarschijnlijk is falen.

Een gemeenschapsgerichte stadslandbouw moet de hierboven besproken geschiedenissen van uitbuiting en uitsluiting erkennen en proberen te doorbreken, en tegelijkertijd wegen inbouwen voor buurtbewoners om een ​​stem te hebben in en controle te krijgen over belangrijke beslissingen over landgebruik. Het is belangrijk dat een landeigendomsmodel kansen inbouwt voor buurtbewoners om samen te werken met stadsboeren (en idealiter met andere soorten ontwikkelaars) bij het nemen van belangrijke beslissingen over landgebruik die van invloed zijn op de gemeenschap.

Het zal niet altijd eenvoudig zijn om te bepalen wat precies een 'sleutel'-beslissing is. Soms zullen buurten handelen op wat wordt gezien als contraproductieve manieren (NIMBY-gedrag) die de belangen van investeerders onterecht delegitimeren. Iedereen in een buurt een veto geven over elk detail van een stadslandbouwproject zou de meeste, zo niet alle, stadslandbouwprojecten onhaalbaar maken. Maar het creëren van een structuur voor gemeenschapsinbreng in grondbezit en ruimtelijke ordening kan ervoor zorgen dat stadsboerderijen een additief element zijn dat meerdere voordelen voor een buurt creëert, in plaats van eenvoudigweg te dienen als middel voor een teler om maximale winst te behalen.

Balanceren van landbouwgrondbescherming en buurtflexibiliteit. Zelfs als stedelijke telers en hun bondgenoten ijverig werken aan het veiligstellen en beschermen van land voor stadslandbouw, moeten ze niet vergeten dat een landgebruik dat vandaag de dag zinvol is, over twee of drie decennia misschien geen zin meer heeft. De bescherming van stadslandbouwgrond beschermt de belangen van telers, maar kan ook op gespannen voet komen te staan ​​met de langetermijnbehoeften van een buurt. Naarmate buurten zich ontwikkelen, zal onbebouwd land schaarser worden en is grondgebonden landbouw misschien niet het meest logisch voor de gemeenschap. Hoewel de ruimte ons verhindert om een ​​gedetailleerd voorstel te ontwikkelen, merken we op dat een model voor grondbezit bepalingen zou kunnen bevatten die voorzien hoe stadsboerderijen van het maaiveld naar daken kunnen worden verplaatst naarmate een wijk zich ontwikkelt. Deze benadering zou het conflict tussen stedelijke voedselproductie op lange termijn en het creëren van dichte, gemengde woningen en commerciële ontwikkeling kunnen elimineren of minimaliseren.