Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Respect voor plaats

Door in te grijpen in dat landschap, moeten stedelijke telers en hun bondgenoten begrijpen dat wanneer land goedkoop is, het niet voor niets goedkoop is. Een braakliggend terrein dat een betaalbare plek voor een stadsboerderij zou kunnen zijn, heeft bijna altijd een gecompliceerde sociale en ecologische geschiedenis die zowel in de bodem zelf als in de buurt waarin het zich bevindt, is gegraveerd. Wanneer stadsgrond gratis of tegen zeer lage kosten ter beschikking wordt gesteld, kan dat juist zijn omdat het zich bevindt in niet-geïnvesteerde buurten waar bewoners wonen die historisch gezien werden uitgesloten van middelen en kansen vanwege hun ras. Deze buurten hebben vaker te maken gehad met lucht-, bodem- en/of waterverontreiniging. Telers en hun bondgenoten die op zoek zijn naar betaalbare grond voor stadsboerderijen, moeten dus de sociale en ecologische geschiedenis van hun stad begrijpen en respecteren.

De geschiedenis van sociale hervormers en hun strategieën maakt deel uit van deze geschiedenis. Stadstelers zijn niet de eersten die naar arme wijken komen met spannende ommekeerprojecten en de beste bedoelingen. (Dit wil niet zeggen dat alle telers van buiten de wijk komen; er kunnen inderdaad aspirant-telers in de buurt zijn die minder toegang hebben tot grond en kapitaal dan groepen van buitenaf.) Iedereen die stadslandbouw wil gebruiken om een ​​wijk opnieuw te maken moeten zich bewust zijn van hoe hun praktijk een patroon kan reproduceren van bedrijven en non-profitorganisaties die middelen uit een buurt willen halen.

Voor personen en organisaties die op zoek zijn naar betaalbare stedelijke landbouwgrond, is het van het grootste belang om te begrijpen dat veel van deze eigendommen zich bevinden in buurten met een diepe geschiedenis van raciale uitbuiting. Dit houdt op zijn beurt verband met de kwestie van gemeenschapscontrole en het belang van non-profitorganisaties van buiten de lokale buurt om voorbereid te zijn op en constructief om te gaan met de legitieme scepsis en weerstand die ze tegenkomen wanneer ze landeigendomsoplossingen voorstellen voor niet-blanke en historisch achtergestelde/onderdrukte gemeenschappen.