Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Werken in teams

Stedelijke telers die toegang zoeken tot betaalbaar land wenden zich vaak voor hulp tot overheidsfunctionarissen op stads- en provinciaal niveau. Stadsbeambten en grondbankbeheerders kunnen helpen bij het identificeren van braakliggend land dat beschikbaar zou kunnen zijn voor landbouw. Beoordelaars van de provincie hebben mogelijk de mogelijkheid om gunstige beoordelingen te geven voor land dat wordt gebruikt voor open ruimte of landbouw. Toch weten individuele telers vaak niet wie ze moeten benaderen in deze bureaus, of hoe de processen van het veiligstellen van land en het zoeken naar een gunstige fiscale behandeling werken. Vanuit het perspectief van stads- en provincieambtenaren is het gemakkelijker om herhaaldelijk te werken met een enkele organisatie die meerdere telers vertegenwoordigt, in plaats van het proces opnieuw te beginnen met elke teler.

Voor een kleine organisatie kan het moeilijk zijn om de expertise te ontwikkelen en te behouden die nodig is voor complexe vastgoedkwesties. Hun medewerkers zijn vaak generalisten, verantwoordelijk voor meerdere vakgebieden, die niet de tijd kunnen nemen die nodig is om de fijne kneepjes van het vastgoedrecht te leren. In deze context is het logisch dat stadsboeren de hulp inroepen van organisaties die het zich kunnen veroorloven om zich te specialiseren, en relaties te ontwikkelen en effectief te onderhandelen met stads- en provincieambtenaren.

Kortom, stadslandbouw is een teamprestatie. Zelfs als het lijkt alsof telers helemaal alleen gewassen verbouwen, zijn ze in de meeste gevallen afhankelijk van de steun van anderen. Om in de eerste plaats betaalbaar land voor landbouw te verzekeren, moet u samenwerken met vastgoedprofessionals, accountants, advocaten, non-profitorganisaties en overheidsfunctionarissen. Om een ​​voedselsysteem te ontwikkelen waarin stadsboeren zich kunnen concentreren op waar ze goed in zijn, moeten we ze niet vragen om elke positie in het team te spelen, of meesters te zijn van alle domeinen. Het mogelijk maken van partnerschappen tussen stedelijke telers en vertrouwde specialisten die herhaaldelijk met overheidsfunctionarissen kunnen werken, zou moeten helpen de voordelen te maximaliseren die stadsboerderijen kunnen brengen voor het stadslandschap.