Onderwijs – Verbinding – Innovatie

De rol van landtrusts

In de afgelopen dertig jaar is de landtrust naar voren gekomen als een voorkeursmodel voor het aanhouden van grond voor gemeenschapstuinen en stadsboerderijen. Dit weerspiegelt de convergentie van twee trends: de oprichting van gespecialiseerde open-space land trusts om land te behouden voor gemeenschappelijke tuinen, en de stappen die sommige community land trusts hebben ondernomen om stadslandbouw te promoten.

StadslandbouwkaartHet belangrijkste onderscheid hier is tussen open ruimte land trusts en community land trusts. Open space land trusts richten zich op de bescherming van land en hebben over het algemeen geen structuren om land dat productief wordt gebruikt te beheren of om gemeenschapsbestuur te bevorderen. Communautaire landtrusts daarentegen verwerven en houden land ten behoeve van een gemeenschap, en hebben over het algemeen een tripartiete bestuursstructuur die zetels omvat die zijn toegewezen aan zowel de begunstigden van de trust (meestal mensen die in woningen wonen die door de trust worden beheerd) als leden van de naburige gemeenschap.

Om de verschillende vormen te illustreren die dergelijke trusts kunnen aannemen, geven we vier korte casestudies. In het gedeelte over de Centraal servermodelgraven we dieper in het model dat is ontwikkeld door Chicago's NeighborSpace land trust.