Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Hoe CLT's land beveiligen en beschermen

Het aanpakken van landonzekerheid is gebruikelijk voor community land trusts, omdat ze doorgaans land veiligstellen voor betaalbare huisvesting. CLT's hebben verschillende huurovereenkomsten gebruikt om hun rol bij de aankoop van grond uit te voeren, waaronder eigendomsrechten, erfpacht, aktebeperkingen en erfdienstbaarheden. Deze regelingen sluiten elkaar niet uit en een organisatie kan meerdere technieken gebruiken binnen en tussen projecten. De Overzichtstabel geeft de tenure-regelingen weer die door de verschillende CLT's worden gebruikt en vat de voor- en nadelen van elke benadering samen.

Deze concepten zijn ontwikkeld door Greg Rosenberg en Jeffrey Yuen als onderdeel van een werkdocument voor het Lincoln Institute of Land Policy getiteld “Beyond Housing: stadslandbouw en commerciële ontwikkeling door Community Land Trusts'.