Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Akte beperkingen

Aktebeperkingen (ook bekend als "akteconvenanten" of "beperkende convenanten") zijn een veelgebruikt instrument om beperkingen op te leggen aan het gebruik van grond en worden vaak vereist door subsidiefinanciers.7 Financiers zijn gemotiveerd om deze beperkingen te controleren om hun investeringen te beschermen , en ontvangers van financiering zijn gemotiveerd om zich aan beperkingen te houden om te voorkomen dat subsidies of leningen worden terugbetaald. Ontvangers willen ook een goede reputatie behouden voor toekomstige financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld de Madison Area CLT moest de stad een aktebeperking verlenen als voorwaarde voor de financiering van het 26 hectare grote natuurreservaat in Troy Gardens, waardoor het gebruik van het land uitsluitend voor natuurbehoud en landbouw werd beperkt. Het niet naleven van de voorwaarden van de aktebeperking zou leiden tot onmiddellijke terugbetaling van alle door de stad Madison verstrekte subsidiegelden.

Hoewel een aktebeperking effectief kan zijn om ervoor te zorgen dat grond wordt beperkt tot bepaalde (in dit geval agrarische) toepassingen, biedt het niet noodzakelijk zekerheid van eigendom voor de teler of boer. Verder is de doeltreffendheid van aktebeperkingen afhankelijk van de handhaving ervan door de stewarding agent. De risico's van niet-naleving van beperkingen zijn het grootst op het moment van eigendomsoverdracht, hetzij door onoplettendheid van het titelbedrijf, hetzij door veronachtzaming door koper en verkoper.