Onderwijs – Verbinding – Innovatie

erfdienstbaarheden

Instandhoudingserfdienstbaarheden zijn vrijwillige beperkingen die het toegestane gebruik op het land permanent beperken. Ze worden gehouden door entiteiten buiten de gerechtigde. Deze overeenkomsten worden vaak gebruikt als hulpmiddel bij fiscale planning. Een landeigenaar kent een erfdienstbaarheid toe aan een openbare of particuliere entiteit zonder winstoogmerk en verbindt zich ertoe land te behouden in ruil voor een belastingaftrek die evenredig is met de vermindering van de waarde van het onroerend goed. Deze regelingen kunnen een vergelijkbaar niveau van landbeveiliging bieden als aktebeperkingen, en kunnen in sommige gevallen de zekerheid van eenvoudig eigendomsrecht benaderen. Hoewel instandhoudingserfdienstbaarheden vaker voorkomen in landelijke omgevingen, bestaan ​​​​er ook stedelijke toepassingen. In Baltimore, Maryland, verleende een particuliere landeigenaar een instandhoudingserfdienstbaarheid aan Neighborspace (een landtrust) op de plaats van een bestaande gemeenschappelijke tuin in ruil voor federale belastingaftrek. Dergelijke regelingen kunnen ook de beheerlast voor de gerechtigde verminderen, aangezien de ontvanger van de erfdienstbaarheid vaak landbeheerdiensten levert als onderdeel van de uitwisseling.