Onderwijs – Verbinding – Innovatie

De rol van non-profitorganisaties

Net als op andere gebieden van de economische ontwikkeling van gemeenschappen, heeft de non-profitsector een speciale rol te spelen als het gaat om het op gang brengen van stadslandbouw. Stadslandbouw is een relatief goedkope manier om de gemeenschap nieuw leven in te blazen, waarbij de investeringskosten lager zijn dan bij andere vormen van herontwikkeling. Een stadsboerderij kan in ieder geval in principe sneller en goedkoper worden gebouwd dan woningbouw of gemengde ontwikkeling. In de praktijk betekent het feit dat bedrijfsmodellen voor stadslandbouw nog steeds worden getest, natuurlijk dat ze vertragingen kunnen oplopen bij het aantrekken van kapitaal en het voldoen aan wettelijke vereisten.

Stadsboerderijen zonder winstoogmerk kunnen daarom worden gezien als een effectieve manier om de weg vrij te maken voor latere ontwikkeling in de particuliere sector. Naast landbouw is dit de historische rol die non-profitorganisaties hebben gespeeld in projecten voor economische ontwikkeling van de gemeenschap. Woningontwikkelaars met winstoogmerk kunnen bijvoorbeeld terughoudend zijn om een ​​buurt binnen te gaan waar een hoge risicoperceptie heerst. Ze zullen wachten tot non-profitorganisaties regelgevende rimpels hebben uitgewerkt en hebben bewezen dat de vraag voldoende is om kapitaalinvesteringen in projecten met winstoogmerk te rechtvaardigen.

Betaalbaarheid

Deze parallel tussen huisvesting en voedselproductie suggereert waarom non-profitorganisaties - in de vorm van landtrusts, trainingslocaties en incubatorboerderijen - een essentiële leverancier van betaalbare stedelijke landbouwgrond zouden kunnen zijn. In “onbetaalbare” woningmarkten is het aanbieden van betaalbare woningen naar analogie niet mogelijk zonder enige subsidies. Ook kunnen betaalbare woningen niet worden gehandhaafd in het licht van een stijgende markt zonder enige vorm van controle, zoals doorverkoopbeperkingen, die de betaalbaarheid op de lange termijn garanderen.

In tegenstelling tot huisvesting is er geen gestandaardiseerde definitie voor het beschrijven van betaalbare stedelijke landbouwgrond. In huisvesting wordt betaalbaarheid het vaakst beschreven in termen van een verhouding van het bruto-inkomen, waarbij huisvesting als betaalbaar wordt beschouwd zolang niet meer dan een derde van het bruto gezinsinkomen naar huisvestingsgerelateerde uitgaven gaat. In de VS wordt het beoogde gezinsinkomen uitgedrukt als een percentage van het mediaan inkomen (AMI) in het gebied, dat varieert van 30% AMI voor huishoudens met een zeer laag inkomen tot 120% voor huishoudens met een gemiddeld inkomen die in hyperopgeblazen markten zoals de Bay Area wonen. Voor stadslandbouw is er geen vergelijkbaar kader.

In plaats daarvan wordt betaalbare stedelijke landbouwgrond vaak eenvoudigweg beschreven als land dat "gratis of goedkoop" is, met verder weinig beschrijving. En zelfs gratis land is zelden gratis, omdat er bijna altijd een zekere mate van bodemsanering of installatie van infrastructuur nodig is - om nog maar te zwijgen van het dekken van de kosten van transactiekosten. Betaalbaarheid wordt vaak van geval tot geval bepaald, afhankelijk van het specifieke perceel, de behoefte aan sanering en infrastructuur, de gewassen die worden verbouwd en de netto-inkomsten die een teler zou moeten genereren.

Maar in alle gevallen, op stedelijke grondmarkten waar ruimte voor landbouw onbetaalbaar is, althans gezien de huidige verdienmodellen voor stadsboerderijen, zou een zekere mate van subsidies gerechtvaardigd kunnen zijn om land beschikbaar te stellen voor telers om basisvaardigheden te leren en "de banden op te blazen" hun opkomende businessmodellen. Naarmate de markt zich ontwikkelt, kunnen de meest bekwame boeren zich misschien land veroorloven tegen een prijs die dicht bij de marktprijs ligt (buiten de hyperopgeblazen vastgoedmarkten), maar sommige controles blijven waarschijnlijk gerechtvaardigd om ruimte te bieden aan nieuwkomers in de stadslandbouwsector, en om ervoor te zorgen dat alle buurten profiteren van de gemeenschapsvoordelen die stadslandbouw mogelijk maakt.

Non-profitorganisaties als partners, niet als roofdieren

Omdat minderheidsbuurten met een laag inkomen zo vaak worden gekenmerkt door wat ze missen, is het gemakkelijk om te negeren wat ze hebben. Voor non-profitorganisaties zijn deze delen van de stad een vruchtbare voedingsbodem voor het planten van nieuwe initiatieven en het ondersteunen of uitbreiden van de programmering. Leiders van non-profitorganisaties handelen vaak met goede bedoelingen, met als doel de revitalisering van de gemeenschap te ondersteunen; maar er is ook druk om te reageren op de verwachtingen van financiers dat programma's gericht zullen zijn op de 'meest behoeftige' gemeenschappen, die kunnen worden gebruikt als proeftuinen voor het ontwikkelen van 'schaalbare' of 'repliceerbare' interventies. Op hun grootst zijn hele steden - zoals Detroit of New Orleans na de orkaan Katrina - voorgesteld als laboratoria om te experimenteren met de soorten interventies die de voorkeur hebben van donoren en de non-profitorganisaties die ze financieren, waarbij soms buurtbewoners vertrokken voelen zich meer als laboratoriumratten dan als partners.

Andere hoofdstukken in dit boek bespreken de manieren waarop stadslandbouw de potentie heeft om een ​​sector te zijn waarin mensen zich verzetten tegen - of reproduceren - de soorten onderdrukking die zijn verweven in de geschiedenis van de Verenigde Staten. In wat volgt, proberen we vast te stellen hoe met name landeigendomsmodellen kunnen worden gestructureerd om ervoor te zorgen dat non-profitorganisaties in de stadslandbouw partners zijn van de gemeenschappen waarin ze werken, in plaats van roofdieren.