Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Community Land Trust-aanvragen in stedelijke buurten

Boekomslag voor CLT's in stedelijke buurten

Nu wereldwijd verkrijgbaar, 110 blz.
PAPERBACK ISBN 9781734403077 $15.00 US
EBOOK ISBN 9781734403084 $5.00 US

Bulkorderkortingen beschikbaar voor NGO's.  Ga voor meer informatie en om uw bestelling te plaatsen naar onze Grote bestellingen pagina.

De acht essays in deze monografie zijn geselecteerd uit: Op gemeenschappelijke grond: internationale perspectieven op de Community Land Trust, gepubliceerd in juni 2020. Ze zijn hier verzameld omdat ze allemaal een vergelijkbare focus hebben op projecten en gebruik van het grondvertrouwen van de gemeenschap in dichtbevolkte stedelijke buurten in grotere steden.

Toen in de jaren zeventig de eerste Community Land Trusts (CLT's) in de Verenigde Staten verschenen, bevonden ze zich allemaal in landelijke gebieden. In de jaren tachtig en negentig verspreidde deze innovatieve vorm van ambtstermijn zich naar steden, buitenwijken en dorpen. Nu de gemeenschapsgrondvertrouwensfondsen zich tot ver buiten de Verenigde Staten hebben verspreid, zijn de meeste stedelijk en opereren ze op het kruispunt van twee wereldwijde bewegingen voor sociale verandering. De eerste is waar mensen die grond bezetten onder een of andere vorm van een informeel grondbezitsysteem worstelen om zekerheid van eigendom te krijgen. En ten tweede zijn CLT's ook afgestemd op een opkomend tij van belangenbehartiging rond huisvestingsrechten, die plaatsvindt in steden over de hele wereld.