Voorheen Centrum voor CLT Innovatie

Gemeenschap is belangrijk

Nu wereldwijd verkrijgbaar, 250 blz.
PAPERBACK ISBN 9798986177601 $16.00 US
EBOOK ISBN 9798986177618 $7.50 US

Bulkorderkortingen beschikbaar voor NGO's.  Ga voor meer informatie en om uw bestelling te plaatsen naar onze Grote bestellingen pagina.

Community Matters: gesprekken met reflectieve beoefenaars over de waarde en verscheidenheid van bewonersbetrokkenheid bij Community Land Trusts is de eerste in onze reeks interviews met publicaties, met vooraanstaande CLT-beoefenaars van over de hele wereld.

Community Land Trusts (CLT's) onderscheiden zich van veel andere huisvestingsontwikkelaars zonder winstoogmerk door de mate waarin bewoners van de plaatsen die door een CLT worden bediend, verweven zijn met de cultuur, structuur en werking van de organisatie zelf. Dit participatieve element - de "C" in CLT - is net zo belangrijk voor wat een CLT is en doet als zijn onderscheidende benadering van het eigendom van grond en het beheer van huisvesting.

De beoefenaars in dit boek belichamen de volharding van deze toewijding aan de gemeenschap - en de complexiteit ervan. In samenwerking met CLT's in Boston, Brussel, Houston, Londen en San Juan hebben ze een verscheidenheid aan strategieën verdedigd om bewoners een actieve stem te geven bij planning en ontwikkeling. Ze hebben ook van strategie veranderd wanneer dat nodig was. De verhalen van deze ervaren beoefenaars onderzoeken het waarom en de manieren om de 'gemeenschap' levend te houden in organisaties zoals die van hen. Ze bieden een virtuele masterclass in veerkrachtige bewonersbetrokkenheid.