Onderwijs – Verbinding – Innovatie

De groei van Community Land Trusts in Engeland en Europa

De groei van Community Land Trusts CLT's in Engeland en Europa

Nu wereldwijd verkrijgbaar, 110 blz.
PAPERBACK ISBN 9781736275986 $14.00 US

Bulkorderkortingen beschikbaar voor NGO's.  Ga voor meer informatie en om uw bestelling te plaatsen naar onze Grote bestellingen pagina.

In de afgelopen twee decennia, terwijl de markten de prijs van grond en huisvesting buiten het bereik van gezinnen met lage en middeninkomens hebben geduwd, hebben regeringen in Engeland en Europa moeite gehad om effectieve beleidsreacties te geven. Dit heeft NGO's en gemeenschapsactivisten ertoe aangezet om zelf innovatieve oplossingen te zoeken, waarbij verder wordt gekeken dan de conventionele benaderingen van huisvesting die lang door de markt of de staat werden gepromoot. Vooral één veelbelovende innovatie krijgt steeds meer aandacht en steun: de community land trust (CLT).

De groei van Community Land Trusts in Engeland en Europa bevat lokale, nationale en internationale inspanningen om de CLT-beweging in dit deel van de wereld te laten groeien. De hoofdstukken van de monografie zijn gekozen uit: Op gemeenschappelijke grond: internationale perspectieven op de Community Land Trust, een verzameling van zesentwintig originele essays gepubliceerd in juni 2020 door Terra Nostra Press. Maar in de jaren sinds deze essays werden geschreven, hebben er significante veranderingen plaatsgevonden onder CLT's in Londen, Brussel, Engeland en Europa -- en binnen de netwerken die hen ondersteunen. Aan de hoofdstukken van deze monografie zijn naschriften toegevoegd, waardoor het verhaal van gemeenschapsgrondvertrouwensrelaties in deze steden en landen up-to-date is.

de publicatie van De groei van Community Land Trusts in Engeland en Europa werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van de volgende organisaties.

SHICC (Duurzame huisvesting voor inclusieve en samenhangende steden) is een Europees project dat tot doel heeft het CLT/OFS-model in Europa te ontwikkelen, ondersteunen en verspreiden. SHICC is gestructureerd rond drie hoofdthema's: erkenning van de legitimiteit van het model, het creëren van een financiële en wetgevende omgeving die bevorderlijk is voor de oprichting en uitbreiding van CLT/OFS, en capaciteitsopbouw voor bestaande en opkomende CLT/OFS